• Start
 • Kinderfysiotherapie

Behandeling van kinderen

De behandeling van kinderen is gericht op het vergroten van de motorische mogelijkheden van het kind zodat het beter in zijn omgeving kan functioneren.

Na het onderzoek bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen met de ouders en het kind. Daarna wordt met elkaar een behandelplan opgesteld. Soms is het nodig om informatie aan anderen te vragen bijvoorbeeld een leerkracht, de kinderarts of een andere behandelaar. Dit wordt altijd in overleg met de ouders gedaan.

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie waarbij het kind op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen zijn motorische vaardigheden kan verbeteren. Vaak wordt dit gecombineerd met (oefen)adviezen aan de ouders.

Bij zuigelingen spelen hantering- en speladviezen een belangrijke rol. Indien nodig vindt de behandeling aan huis plaats (vaak bij kinderen van 0-2 jaar of bij kinderen met een ernstige handicap).

kids jump

 

 

   

 

   • Motorische ontwikkelingsachterstand
   • Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)
   • Billenschuiven / tenenlopen
   • Cerebrale parese
   • Orthopedische afwijkingen
   • Ademhalingsproblematiek (Astma)
   • ADHD / DCD
   • Schrijfproblemen
   • Sensomotorische problemen
   • Aangeboren afwijkingen
   • Houdingsproblemen

 

 

 

   

 

Wat is een kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut heeft na de opleiding tot fysiotherapeut een aanvullende driejarige post-HBO-opleiding gedaan om de nodige specialistische kennis te krijgen voor het werken met kinderen en jeugdigen tussen 0-16 jaar.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt kinderen in de praktijk of aan huis ( tot +/- 2 jaar).

Soms kan een kind ook op school behandeld worden.

De kinderfysiotherapeut geeft naast de behandeling ook adviezen aan de ouders of b.v. de leerkracht.

kinderfysiotherapie spelenderwijs

 

 

 

   

kid play

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna onopgemerkt.

Maar bij sommige kinderen gaat het niet vanzelf. De ontwikkeling kan langzamer gaan of afwijken van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat.
Het kind kan hierdoor te weinig motorische ervaring opdoen. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om iets onder de knie te krijgen. Soms moet een kind ook leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te gaan. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.