Voorbeelden van indicaties bij kinderen

 

   • Motorische ontwikkelingsachterstand
   • Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)
   • Billenschuiven / tenenlopen
   • Cerebrale parese
   • Orthopedische afwijkingen
   • Ademhalingsproblematiek (Astma)
   • ADHD / DCD
   • Schrijfproblemen
   • Sensomotorische problemen
   • Aangeboren afwijkingen
   • Houdingsproblemen